Kim jesteśmy?

Jesteśmy prywatną placówką oferującą pomoc terapeutyczną dla dzieci z zaburzeniami rozwoju. W skład naszego zespołu wchodzą specjaliści o wysokich kwalifikacjach i wszechstronnym doświadczeniu zawodowym.
Naszą misją jest wspomaganie rozwoju dzieci oraz wspieranie ich rodziców we wspólnej nauce radzenia sobie z trudnościami oraz czerpania radości nawet z najdrobniejszych sukcesów.

Czym się zajmujemy?

Diagnozą
psychologiczną

Prowadzeniem terapii
behawioralnej

Konsultacjami
psychologicznymi

Komu pomagamy?

Rodzice dzieci z:
Całościowymi zaburzeniami rozwoju, tj.: autyzm, zespół Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju nieokreślonymi.
Opóźnieniem rozwoju psychofizycznego.
Zaburzeniami opozycyjno – buntowniczymi, przejawiającymi się zachowaniami niepożądanymi, np. agresją psychiczną i fizyczną, kradzieżami, ucieczkami z domu.
Lękiem społecznym.
Mutyzmem.
Zaburzeniami ekspresji mowy.
Zespołami genetycznymi.
Selekcją jedzenia.
Nawykowymi zaparciami.
Psychologom, pedagogom, pracownikom placówek opiekuńczo – edukacyjnych, lekarzom, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę odnośnie stosowanej analizy zachowania.

Informator dla Rodziców

Pobierz Dokumenty

Dane KontaktowePracujemy na terenie Trójmiasta.
Telefon 502 74 95 56
E-mail info@pracowniadziecka.pl